Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Στήν μοναξιά κάλεσε "ΚΥΡΙΕ'', στήν δυσκολία φώναξε "ΙΗΣΟΥ", σέ ἀδυναμία γαντζώσου στό "ΧΡΙΣΤΕ"... / Β Ι Ν Τ Ε Ο


Στὴν μοναξιὰ κάλεσε "ΚΥΡΙΕ", πατῶντας τὰ πλήκτρα γιὰ τὴν κλήση σου γερά.

Στὴν δυσκολία φώναξε "ΙΗΣΟΥ" καὶ σκύψε νὰ φωνάξεις δυνατά.

Σὲ ἀδυναμία γαντζώσου στὸ "ΧΡΙΣΤΕ" καὶ πᾶρε δύναμη νὰ στηριχθεῖς σωστά.

Στὸν πόνο, στὴν πτώση, στὴν ἀρρώστια ψέλλισε "ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ" μ' ἁπαλὴ καρδιά.

Καὶ στὴν ἐπιτυχία, τὴν χαρά, ἐκείνες τὶς στιγμὲς ποὺ βαίνουν τὰ πράγματα καλά, θυμίσου "ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ" καὶ μεῖνε ταπεινὸς καὶ φρόνιμος, βοηθὸς καὶ σπλαχνικὸς σὲ κεῖνον ποὺ πονᾶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!