Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;

1ος αι. μ.Χ. 
Στο παραπάνω απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (21,37) ένας Ρωμαίος και ένας Εβραίος συνεννοούνται στά Ελληνικά...
(μετάφρ.)

Και όταν ο Παύλος επρόκειτο νά εισαχθεί στό
φρούριο, είπε στόν χιλίαρχο·

«Μπορώ νά σου πώ κάτι;» 

Κι εκείνος του είπε:

«Ώστε μιλάς Ελληνικά»;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!