Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Τό «απόρρητο σχέδιο 180», για τήν ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΣ, όπως τό αποκαλύπτει η εφημ. 'ΕΣΤΙΑ'!
EUROKINISSI/ INTIME NEWS/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΟΣ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε από τους ψηφοφόρους 180 έδρες στη Ν.Δ. για αναθεώρηση του Συντάγματος και όλοι εκτίμησαν ότι αυτή η απαίτηση έχει να κάνει με το άρθρο 16 που εμποδίζει την κυβερνητική παράταξη να εκπληρώσει τον πόθο της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.


Όπως γράφει όμως ο Μανώλης Κοττάκης στην ΕΣΤΙΑ, τα πράγματα είναι ακόμη σοβαρότερα. 

Οι 180 χρειάζονται για να περάσει το απόρρητο σχέδιο παραπομπής των ελληνοτουρκικών στη Χάγη.

«Σύμφωνα μέ τά οριζόμενα στό άρθρο 28 παρ 2 καί 3 του Συντάγματος Γ γιά νά εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον καί νά προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη μπορεί να αναγνωρισθούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. 

Για την ψήφιση του νόμου που κυρώνει αυτήν την συνθήκη ή συμφωνία, απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών», γράφει και προσθέτει:

« Ή Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως πρός την άσκηση της εθνικής της κυριαρχίας  εφόσον υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και  γίνεται με βάση τις  αρχές της Ίσότητος και με τον όρο της αμοιβαιότητος.

Στήν παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Συντάγματος έντάσσεται το συνυποσχετικό για την παραπομπή της διαφοράς μας με την Τουρκία στην Χάγη καθώς καί άλλων συναφών θεμάτων εεφόσον αυτά προκύψουν άπό τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαγάγουν ανά δυάδες ααρχικώς οι δύο νέοι ύπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας πιθανός ό Κωστής Χατζηδάκης καί της Τουρκίας πιθανός ό Ιμπραήμ Καλίν καί άκολούθως οί δύο νέοι ήγέτες πού θά προκύψουν άπό τίς εκλογές οί κύριοι Μητσοτάκης καί Έρντογάν ώς φαίνεται. Στήν παράγραφο 3 τοΰ άρθρου 28 τοΰ Συντάγματος θά μπορού σαν νά περιληφθούν γιά νά δοθεί έμφαση ή κανονική διαδικασία προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος οί μονομερείς αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας γιά τήν επέκταση των χωρικών μας υδάτων έως τά 12 ναυτικά μίλια μέ γεωγραφική διαφοροποίηση κατά τό πρότυπο Σημίτη-Ροζάκη-Παμπούκη του 2003 ώστε νά ανοίξουν θαλάσσιοι διάδρομοι στό Αιγαίο γιά τήν τουρκική ναυσιπλοΐα καί τίς τουρκικές ένοπλες δυνάμεις».

Οι άξονες του σχεδίου γιά τά ελληνοτουρκικά στό Αιγαίο και την Μεσόγειο

«Ή Εστία της Κυριακής είναι σέ θέση νά γνωρίζει τούς άξονες τοΰ σχεδίου γιά τά ελληνοτουρκικά στό Αίγαίο καί τήν Μεσόγειο καί σας τό παρουσιάζει γιά νά γίνει κατανοητό στό ευρύ κοινό γιατί έχει μείζονα σημασία γιά τούς συμμάχους μας γιά τούς γείτονές μας γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί γιά τόν ελληνικό λαό η σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου. 

Η έξουσιοδότηση πού θά κληθούν νά δώσουν οι έθνοπατέρες μας προκειμένου νά αχθούν κρίσιμα θέματα εθνικής κυριαρχίας στήν Χάγη απαιτεί 180 ψήφους .Κρίσιμες γιά τήν επίτευξη ή μή τής πλειοψηφίας αυτής θά αποτελέσουν η αρχιτεκτονική του Κοινοβουλίου άπό πεντακομματική έως όκτακομματική η στάση τών τεσσάρων μουσουλμάνων βουλευτών της Θράκης πού ανήκουν στό ΠΑΣΟΚ και στόν ΣΥΡΙΖΑ ,οι τρεις είναι ερντογανικοί ο ένας κεμαλικός ευρωπαϊστής καθώς καί η είσοδος ή μη των κομμάτων ,Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας καί ΜέΡΑ25  (χαίρει έκτιμήσεως στό Λονδίνο)»…

Το απόρρητο σχέδιο 180 προβλέπει:

1.Συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών Ελλάδος και Τουρκίας στην οποία θα συμφωνηθεί η εγκατάλειψη των διερευνητικών επαφών και αντί αυτών οι απ ευθείας διαπραγματεύσεις φαινομενικά χωρίς την μεσολάβηση τρίτου κατά το πρότυπο των Πρεσπών σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.

2 Στόχος τών διαπραγματεύσεων-εξπρές θα είναι σε πρώτη φάση η υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ των δύο χωρών για να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα και να επιτευχθει η έπίλυση του ζητήματος των χωρικών υδάτων. Ή Ελλάς επειδή πρόκειται γιά μονομερές δικαίωμα δεν θα ζητήσει την συναίνεση της Άγκυρας αλλά την κατανόηση της. 

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, στίς ακτές της Εύβοιας και στις ακτές νοτίως της Κρήτης. 

Ένώ θα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα κατά τρόπο διαφοροποιημένο ανά περιοχή στα 7 ή τα 9 μίλια ώστε να διευκολύνει την Τουρκία να αποκτήσει διαδρόμους ιδιοκτησίας της για την ναυσιπλοΐα της και το πολεμικό ναυτικό της σε όλο το Αιγαίο. 

Ακόμη και στο μέσον του δυτικά του 25ου μεσημβρινού στις πλάτες της άμυνας των νησιών του Αιγαίου. Μέ δ,τι αύτό μπορεί νο σημαίνει στο βαθύ μέλλον αν δεν μας καλύπτει το Σύμφωνο Μή Επίθεσης.

Τό θέμα τών χωρικών ύδάτων έχει έπίσης τεράστια σημασία γιά τό ζήτημα τής ναυσιπλοΐας στά Στενά του Βοσπόρου πού έπηρεάζει άμεσα τίς ρωσσοτουρκικέςκαί τίς άμερικανορωσσικές σχέσεις.

3. Ψήφιση συνυποσχετικού Έλλάδος-Τουρκίας γιά τήν παραπομπή τών δύσκολων πρός έπίλυση διαφορών στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου νά άποφύγουν τήν πολιτική εύθύνη γιά τήν τελική λύση οί δύο κυβερνήσεις.

Σέ αύτό προτείνεται νά ένταχθούν οί διαφορές γιά τήν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη καί τήν Υφαλοκρηπίδα καθώς καί τό αίτημα τής Τουρκίας γιά τήν αποστρατιωτικοποίηση τών νήσων. Σέ ό,τι άφορα στό συνυποσχετικό ή Ελλάδα θέλει προηγουμένως νά καταλήξει σέ ύπογραφή συνυποσχετικού μέ τήν Αλβανία γιά τίς θαλάσσιες ζώνες καί γιά αυτό είναι δυστυχώς υποτονική στό ζήτημα της φυλάκισης τοΰ μειονοτικοΰ δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη. 

Στήν ούσία τόν θυσιάζει. 

Άν καί τό μείζον θέμα στήν περιοχή δέν είναι μόνον ή έλληνική καταγωγή του άλλά κυρίως τό ποιος έλέγχει τήν άδειοδότηση τών οικοπέδων της Χειμάρρας. Τό Διεθνές Δικαστήριο θά κληθεί νά οριοθετήσει ΑΟΖ καί ύφαλοκρηπϊδα μέ βάση τίς διεθνείς συμφωνίες Ελλάδος Αιγύπτου Έλλάδος-Ίταλίας Έλλάδος Αλβανίας καί Τουρκίας-Λιβύης (παράνομο μνημόνιο).

Ακανθώδες καί εύαίσθητο είναι τό μέγα ζήτημα τής άποστρατιωτικοποίησης τών νήσων πού κατά τήν Τουρκία ύπαγορεύεται άπό τήν Διεθνή Συνθήκη τών Παρισίων τοΰ 1947. 

Ακανθώδες γιατί ή Ελλάς καλείται νά άρει τίς έπιφυλάξεις Κρατερού Ιωάννου καί Εύάγγελου Βενιζέλου στήν δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης όταν πρόκειται για θέματα εθνικής κυριαρχίας, γκρίζες ζώνες και εθνικής άμυνας .

Ακανθώδες έπίσης γιατί τρίτες δυνάμεις εισηγούνται στην Ελλάδα και την Τουρκία το μοντέλο Κέννεντυ στην κρίση τών πυραύλων τής Κούβας. Ήδη προγραμματίζεται μάλιστα γιά τόν Ιούλιο στήν περιοχή έπίσκεψη τοΰ ύπουργοΰ Εξωτερικών τών ΗΠΑ Άντονυ Μπλίνκεν καί τοΰ είδικού μεσολαβητή γιά θέματα ενέργειας Άμος Χοκστάιν .

Ένώ ό ύπερδραστήριος Αμερικανός πρέσβυς Τζώρτζ Τσούνης πού μέ διαρροές στην 'Καθημερινή', διέψευσε ότι ήταν ενήμερος γιά τό άποτέλεσμα τών 20 μονάδων της διαφοράς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ άπό τίς 18 Μαΐου δήλωσε προσφάτως ότι οί διαφορές Ελλάδος Τουρκίας δέν είναι άξεπέραστες όπως οί διαφορές Ίσραήλ-Παλαιστίνης καί έν πάση περιπτώσει κανένα άπό τά δύο κράτη δέν εχει 100% δίκαιο.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς ιδέες πού εισφέρουν οί σύμμαχοι τους χωρίς νά άναμειγνύονται εύθέως στήν διαπραγμάτευσή μας τό ιδεώδες είναι τό μοντέλο Τζών Κέννεντυ. 

Ό πρόεδρος των ΗΠΑ τό 1962 άποδέχθηκε μυστικά τήν άπομάκρυνση άμερικανικών πυραύλων πού είχαν εγκατασταθεί σέ τουρκικό έδαφος μετά τήν δημιουργία άπό τόν Νικήτα Χρουστσώφ βάσεων εγκατάστασης καί εκτόξευσης σοβιετικών πυραύλων άπό τό έδαφος τής Κούβας πρός τό έδαφος τών ΗΠΑ. 

Τό αύτό μοντέλο ταυτόχρονου άφοπλισμοΰ προτείνεται σήμερα στήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία .Νά άποσύρει ή Ελλάδα όποιους επιθετικούς κατά τήν Τουρκία πυραύλους διατηρεί στά νησιά τοΰ Αιγαίου ύπό τόν όρο της άπόσυρσης της Τέταρτης Στρατιάς άπό τά παράλια τηςΜικράςΑσίας.  

Έχει σημασία διότι  ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήν τελευταία του συνέντευξη στόν Alpha επέμεινε ότι «κανένας Έλληνας πρωθυπουργός καί  σίγουρα όχι εγώ δέν πρόκειται νά συζητήσει στόν διάλογο θέματα άποστρατιωτικοποίησης καί κυριαρχίας νησιών». 

Είναι ειλικρινής.  

Είναι όμως άγνωστο πώς θά άντιδράσει στήν δυτική πίεση πού επιθυμεί τήν άποστρατιωτικοποίηση γιά νά καταστήσει τά νησιά τοΰ Αιγαίου ουδέτερη πράσινη ζώνη μεταφοράς ενέργειας πρός τόν Βορρά άν τό αίτημα είναι νά κρίνει τήν ύπόθεση τό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 

Σέ αύτό ενώ πάμε μόνον γιά ΑΟΖ καί υφαλοκρηπίδα οί Τούρκοι ίσως ζητήσουν προδικαστικά νά κριθεί τό ζήτημα της κυριαρχίας τών νησιών μέ βάση τήν Λωζάννη προκειμένου νά ξεκαθαριστεί άπό ποιό σημείο του εδάφους της έλληνικής έπικράτειας θά χαραχθούν οί γραμμές βάσης γιά τήν οριοθέτηση».

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!