Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Μπροστά σέ μία νέα « Ἅλωσιν » !Διαβάζουμε :

 Οι άξονες του σχεδίου γιά τά ελληνοτουρκικά στό Αιγαίο και την Μεσόγειο

«Ή 'Εστία της Κυριακής' είναι σέ θέση νά γνωρίζει τούς άξονες του σχεδίου γιά τά ελληνοτουρκικά στό Αίγαίο καί τήν Μεσόγειο καί σας τό παρουσιάζει γιά νά γίνει κατανοητό στό ευρύ κοινό γιατί έχει μείζονα σημασία γιά τούς συμμάχους μας γιά τούς γείτονές μας γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί γιά τόν ελληνικό λαό η σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου


Η έξουσιοδότηση πού θά κληθούν νά δώσουν οι έθνοπατέρες μας προκειμένου νά αχθούν κρίσιμα θέματα εθνικής κυριαρχίας στήν Χάγη απαιτεί 180 ψήφους. Κρίσιμες γιά τήν επίτευξη ή μή τής πλειοψηφίας αυτής θά αποτελέσουν η αρχιτεκτονική του Κοινοβουλίου άπό πεντακομματική έως όκτακομματική η στάση τών τεσσάρων μουσουλμάνων βουλευτών της Θράκης πού ανήκουν στό ΠΑΣΟΚ και στόν ΣΥΡΙΖΑ ,οι τρεις είναι ερντογανικοί ο ένας κεμαλικός ευρωπαϊστής καθώς καί η είσοδος ή μη των κομμάτων ,Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας καί ΜέΡΑ25 (χαίρει έκτιμήσεως στό Λονδίνο)»… ( ἀπό ἐδῶ)

Μᾶς λέει ἡ ἐφημερίς "ΕΣΤΙΑ",πολύ σωστά καί ἐν συνεχείᾳ δίδει μίαν σχετική ἀνάλυσιν ὅπου μεγάλο ῥόλον φαίνεται,εὐλόγως, νά παίζῃ ἡ τύχη τῶν Δωδεκανήσων. 

Λόγῳ τῆς αὐριανῆς θλιβερῆς ἐπετείου [ Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως 29η Μαΐου 1453], μοῦ ἦρθαν στό νοῦ ὅλα τά γεγονότα πού προηγήθηκαν τῆς μεγάλης αὐτῆς καταστροφῆς γιά τόν Ἑλληνισμό. Γεγονότα πού εἶχαν νά κάνουν μέ τήν Δύσιν,τόν Πάπα, τούς "συμμάχους" πού θά βοηθοῦσαν τήν Πόλιν ἐφ᾿ὅσον καί ἄν ...

Κι᾿ἀφοῦ σέ μεγάλο βαθμό ἰκανοποιήθηκαν τά "ἐφ᾿ὅσον καί ἄν" τῆς Δύσεως, ὄχι
μόνον βοήθεια δέν εἶδε ἡ Βασιλεύουσα ἀλλά μᾶλλον γεύτηκε τήν κοροϊδία μέσῳ προδοτικῶν κινήσεων
 : 


Με τον πιο σκανδαλώδη και απροσχημάτιστο τρόπο ο Γαλατάς, που ήταν γενοβέζικη κτήση, παρέμεινε ουδέτερος κατά την πολιορκία της Πόλης.
 Η άμυνα της Κωνσταντινούπολης όμως, βασίζονταν στο διασταυρούμενο πυρ από τις όχθες του Κερατίου. Πίσω από τις οχυρώσεις του Γαλατά πέρασε, καλυπτόμενος, ο Μεχμέτ τα πλοία του μέσα στον κόλπο. Κρυμμένος πίσω από τις ίδιες οχυρώσεις έστησε κανόνια που σημάδευαν ψηλά, σαν όλμοι, και έριχναν βόμβες πάνω από το Γαλατά, μέσα στην Πόλη. Αν οι Γενοβέζοι  δήλωναν σύμμαχοι των Τούρκων οι Βυζαντινοί μπορεί και να  ισοπέδωναν τη συνοικία αυτή και να απέφευγαν την καταστροφική «ουδετερότητα». Ο Γαλατάς πούλαγε και λάδι στους Τούρκους. Το χρειάζονταν σε μεγάλες ποσότητες, γιατί άλειβαν τα κανόνια μετά κάθε βολή, ώστε να αποφύγουν το ράγισμα από την απότομη συστολή λόγω ψύξης.

... Ο πρεσβευτής της Ουγγαρίας, όμως, έδωσε συμβουλές στους Τούρκους δωρεάν! Υπέδειξε να σημαδεύουν το τείχος σε τριγωνική σειρά, και κατόπι να ρίχνουν στη μέση, ώστε να καταρρεύσει γρηγορότερα... Άλλωστε, απαγορευμένος δια νόμου Δυτικός οπλισμός συνέρρεε καθημερινά στους Τούρκους, πριν και μετά την Άλωση.

...Τα σκανδαλώδη προνόμια των Δυτικών που είχαν παραχωρηθεί από το Βυζάντιο με τις «Διομολογήσεις», ανανεώθηκαν σύντομα και από τους ΤούρκουςΤον χορό άνοιξαν οι Βενετσιάνοι και οι Γενοβέζοι. Μετά μπήκε και η Γαλλία, και τελικά όλες οι Δυτικές χώρες... Δημιούργημα της Δύσης ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία...  

Ο Βαλκάνιος αγωνιστής της λευτεριάς, Βλάντ Τσέπες, μεταμορφώθηκε σε… κόμη Δράκουλα, ένα βρυκόλακα που τρώει βρέφη και πίνει αίμα...Η ιστορία, ή μάλλον ο Μύθος επαναλήφθηκε με τους «ψυχοπαθείς μανιακούς γενοκτόνους» Κάρατζις και Μιλόσεβιτςπου σκότωναν αθώους Μουσουλμάνους και Καθολικούς ενώπιον της έντρομης «Διεθνούς κοινότητας».

...  Ο Ἀλεξάντερ Νέφσκι απέρριπτε κατηγορηματικά κάθε πρόταση συμμαχίας με τους Δυτικούς και εκτελούσε με συνοπτικές διαδικασίες κάθε συνεργάτη τους. Είχε πολύ σωστά κρίνει πως η μακροπρόθεσμη απειλή, ο κύριος εχθρός, ήταν η Δύση.

 «Να υποταχθούν οι Βασιλείς του Ρως» ήταν η εντολή του ΠάπαΚαι ο Ισίδωρος, υπέγραψε την Ένωση, παραβλέποντας τα Εθνικά συμφέροντα του ποιμνίου του, αλλά και το συμφέρον της πατρίδας μας, μια που όφειλε, σαν Έλληνας, να εξασφαλίσει με κάθε θυσία τη συμμαχία Ρωσίας – Βυζαντίου.

   Οι ομοϊδεάτες του δεν πήγαν πίσω. Για να.. τιμωρήσουν τους Ρώσους, οι Ενωτικοί τους… αφόρισαν, στα 1448, πέντε χρόνια πριν την Άλωση! Ενώ δικαιολογούσαν την Ένωση σαν απαραίτητη για τη διασφάλιση πλατιάς αντιτουρκικής συμμαχίας, απέκλεισαν από αυτή τους Ορθόδοξους που δεν την ήθελαν! Ο Παπισμός δεν ενδιαφέρονταν τόσο για το Βυζάντιο, που ήδη ελέγχονταν από τη Δύση, αλλά ήθελε να χρησιμοποιήσει το κύρος του για να υποτάξει όλους τους Ορθόδοξους. 

(  Πῶς ὁ παπισμός τῆς "ἀτλάντειας Ῥώμης" ἐξαφάνισε τό Βυζάντιον ) 

Ἔτσι λοιπόν σήμερα τί ἔχομε ὡς ἱστορική πραγματικότητα ; Πρῶτον καί βασικόν τήν "Κρίσιν στήν Οὐκρανία" . Τί ἔχουν ἐπιτύχει μέσῳ αὐτῆς ; Πρῶτον ἐπί μία 6ετία ἡ δρᾶσις τοῦ ἀμερικανοῦ πρέσβυ Πάϊατ στήν Ἀλεξανδούπολη δέν εἶχε ἄλλο στόχο πέραν τοῦ ἐπισήμου χαρακτηρισμοῦ αὐτῆς ὡς ἀμερικανική βάσιν.

Οἱ ΗΠΑ προετοιμάζονται γιά τήν μεγαλύτερη στρατιωτική ἀπόβαση στήν Ἑλλάδα

Ἀλεξανδρούπολη – Παρουσία Πάϊατ ἡ μεγαλύτερη «ἀπόβασις» τῶν ΗΠΑ στά Βαλκάνια

Ὁ Pyatt βλέπει μία συναρπαστική σχέση,μέ τήν Ἑλλάδα βεβαίως...

« Ἁλώνισμα» γιά πέντε χρόνια ἀκόμη ἀπό τίς ΗΠΑ,ἐν Ἑλλάδι...

« Θεσσαλονίκη,Ἁλεξανδρούπολις,Καβάλα οἱ στρατηγικές προτεραιότητες τῶν ΗΠΑ»

Καί βεβαίως αὐτόν τόν ... τέλος πάντων, Τσούνη πού ἔστειλαν ὡς νέο ἀμερ. πρέσβυ οἰ ΗΠΑ,

Τσούνης γιά πρέσβης τῶν ΗΠΑ στήν χώρα μας ; Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξῃ...

Ὁ Τσούνης,ἡ Πρεσβεία καί ἡ Κίνα !

Ὁ Τσούνης ἡ ...ὑπερηφάνειά του καί οἱ μελλοντικές ἐλπίδες τοῦ Μενέντεζ...

Ἐπίσης τήν ὁμολογία Δένδια [ ἦρθε πρῶτος σέ σταυρούς ! Νά τό πῶ ἐπιβράβευσιν ; ! ] 

Δένδιας : Δέν θέλουμε τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης νά εἶναι ἐμπορικό ...

 πολυτος ἐπικράτησις στήν ἔξοδο πρός τό Ἀνατολικό Αἱγαῖον γιά τίς ΗΠΑ. Ναί,ὑπό τήν προϋπόθεσιν ν᾿ἀπομακρυνθῇ ἡ Τουρκία ἀπό τήν Ῥωσσία. Μᾶλλον ἀπό τόν Ἐρντογάν δέν θά συμβῇ αὐτὀ. Ἐξ οὖ καί ἡ ἀδυναμία τῆς Δύσεως στόν Κιλιντζάρογλου.

Ἡ ἦττα τοῦ Ἐρντογάν θά σημαίνει καί ἀπόλυτη ὑποταγή τῆς Τουρκίας στήν Δύση

Ἐρντογάν καί Πούτιν,ὅλο καί πιό κοντά. Ἡ «ὥρα τῆς Τουρκίας» ὅλο καί πιό κοντά !

Κι᾿ἐμεῖς ; Ἐνῷ θά ἔπρεπε : 

Ἡ Ἑλλάδα θά πρέπει νά κρατήσῃ τήν πόρτα τῆς Ῥωσσίας ἀνοιχτή

Ἀπεναντίας, ἀπομακρυνόμαστε κανονικότατα ἀπό τήν Ῥωσσία. Τήν ὁμόθρησκον Ῥωσσία. Τό ἀνάχωμα στήν διεφθαρμένη Δύσιν.

Ἡ Ῥωσσία τοῦ Πούτιν εἶναι τό ἀνάχωμα κατά τῆς διεφθαρμένης Δύσεως

Τό Ζελένσκυ μέ τήν Οὔρσουλα προειδοποιοῦν τήν Ρωσσία ...

Ὁ «κρυφός πόλεμος» κατά τῆς Ῥωσσίας

Ὥ ναί,αὐτή ἡ κοινωνία τιμωρεῖ τήν Ῥωσσία !

Ἡ Ῥωσσία σήμερα ὑπερασπίζεται τίς «δυτικές» Χριστιανικές Ἀξίες πού ἡ φιλελεύθερη Δύση καταστρέφει

Βλαντιμίρ Ποῦτιν : θά καταφέρω νά σώσω ὁλόκληρο τόν κόσμο, γιατί ἔχω τήν ΔΥΝΑΜΗ καί τήν ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ»

Οὐκρανία καί ἑβραιοκρατούμενη καί διεφθαρμένη ( μέρος Α΄)

Οὐκρανία καί ἑβραιοκρατούμενη καί διεφθαρμένη ( μέρος Β΄)

Χαζαρο-ἑβραϊκή ὑπόθεσις ...

Ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας εἶναι μία ἑβραϊκή βεντέτα

« Ἡ Ῥωσσία εἶναι μία χριστιανική χώρα σέ πόλεμο μέ ὁλόκληρο τόν διεθνή Ἑβραϊσμό...»

Ἡ Ῥωσσία κλείνει τό Ἑβραϊκό Πρακτορεῖο καί οἱ Ἑβραῖοι βλέπουν ν᾿ἀνοίγῃ τό Σιδηροῦν Παραπέτασμα

Συνεπῶς πᾶμε ὁλοταχῶς γιά μία νέα "Ἅλωσιν" ἐπαληθεύοντας τό "ἡ Ἱστορία ἐπαλαμβάνεται" προφανῶς στήν περίπτωσίν μας ὄχι σάν φάρσα,ἀλλά σάν ἀπόδειξιν τοῦ πόσο κακοί μαθητές εἴμαστε ἀφοῦ οὐδέ κἄν ἀπό τήν δική μας Ἱστορία δέν μποροῦμε νά διδαχθοῦμε ἀλλά καί οὔτε ἀπό τά παθήματά μας νά μάθουμε ἔστω κάτι τί. Γιά νά βρισκόμαστε μέ ἕναν Μητσοτάκη νά ἐπαληθεύῃ στό ἀκέραιο τόν πατέρα του ὅταν ἔλεγε πρό 15ετίας, περίπου : 

Ἕνα Μητσοτάκη πού οἱ "φίλοι Ἰσραηλινοί" τιμοῦσαν ὡς ἕναν ἀπό τούς δημιουργούς τῶν καλλίτερων καί δυνατότερων δεσμῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν,Ἰσραήλ -Ἑλλάς, σέ τελετή στήν πρωτεύουσά  τους,Ἱερουσαλήμ ἕναν χρόνο πρίν ἐκλεγεῖ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ὁ υἱός του Κυριάκος :

Remembering Heroic Friends of Israel: Konstantinos Mitsotakis Ἐνθύμησις τῶν ἡρωϊκῶν φίλων τοῦ Ἰσραήλ : Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης

Γιά θυμηθεῖτε καί αὐτό : 

Δουλεύουν σκληρά ΓΕΕΘΑ καί ΥΕΘΑ γι᾿αὐτή τήν ...σχέσιν !


Διότι ἐν τέλει εἶναι τόσο ἐπίκαιρο τό δόγμα Μακάϊντερ καί κάποιοι πολύ πιστοί σ᾿αὐτό : 

Ὅποιος ἐξουσιάζει τήν Ἀνατολική Εὐρώπη ἐξουσιάζει τόν κόσμο !

Διότι αὐτοί ξέρουν πῶς νά ἐκμεταλλεύονται τούς πάντες. Τούς πάντες ! 

Οἱ βαθιές ῤίζες τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς σχέσεως... 

Μέ τί ἔχομε μπλέξει ! Τό νοῦ μας στήν 25η Ἰουνίου. Ὅσο περισσότερα κόμματα μποῦνε στήν Βουλή τόσο ἀπομακρύνεται τό " ὄνειρο" τῆς δυνατῆς  αὐτοδυναμίας τῶν 180 καί κάνω ὅ,τι θέλω ! 

Τό νοῦ σας...

Καί μή νομίζετε πώς τά κομμούνια ἐξαιροῦνται, ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ! 

Ἐμεῖς ΔΕΝ εἴμαστε ἀντίθετοι,στήν ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ! 

Γι᾿αὐτό σᾶς ξαναλέω : Τό νοῦ σας..

Ἡ Πελασγική

http://sxolianews.blogspot.com/2023/05/blog-post_28.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!