Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

«…μόνον τό έθνος τό Ε λ λ η ν ι κ ό ν έμεινε ώς πρόσωπο δρών επί τής π α γ κ ο σ μ ί ο υ σκηνής, καθ’ όλους τούς αιώνας καί τούτο διότι ή ανθρωπότης δείται Α Ι Ω Ν Ι Ω Ν δ ι δ α σ κ ά λ ω ν.» Άγιος ΝεκτάριοςΑποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο Έλλην, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, γεννήθηκε κατακτητής του πνεύματος, δεν ζήτησε δούλους, αλλά ελεύθερους. 
Αυτό αγάπησε και η Θεία αυτή αγάπη έγινε ελατήριο όλων των ορμών του, μορφώνοντας και τον εθνικό του χαρακτήρα που διέμεινε αναλλοίωτος....

Οι αναφορές του Αγίου Νεκταρίου στους αρχαίους Έλληνες σοφούς έχουν τέτοιο εύρος, που προκαλούν τον θαυμασμό, όχι μόνο για τις γνώσεις αλλά και για το πως τις αξιοποίησε ο λόγιος Ιεράρχης και άγιος παιδαγωγός,
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εκπαιδεύσεως και την ανύψωση της παιδείας, σε μια εποχή κρίσιμη για τον Ελληνισμό...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΜΙΣΗ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 1920 ΚΑΙ
ΤΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΕΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ
ΝΑΪΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ.

Στον Β΄  Τόμο του συγγράμματός του Ιερών και Φιλοσοφικών Λογίων Θησαύρισμα, εξηγεί για ποιό λόγο έλαβε ως θέμα μελέτης του την Ελληνική Φιλοσοφία και γιατί το θεωρεί «ως θέμα πολλής σπουδαιότητος δια τους Έλληνας»: 
Ο πόθος του να αθροίσει ο,τι υγιές περί Θεού, περί ψυχής και περί αρετής δίδαξαν οι πρόγονοί μας, τον οδήγησε να θησαυρίσει σε ένα τεύχος τις σοφές γνώμες των σοφών Ελλήνων. 

Από τη μελέτη αυτή επείσθη ότι «οι Έλληνες σοφοί, εν όλω και εν μέρει, υπήρξαν διδάσκαλοι της αληθείας, ότι ταύτης εγένοντο ερασταί και ταύτην επεζήτησαν και ότι ο έρως της γνώσεως της αληθείας ην ο προς την αληθή φιλοσοφίαν αυτούς άγων· ούτος ήγαγεν κατά μικρόν το Ελληνικόν έθνος προς την ευκρινεστέραν γνώσιν της αληθείας και τελευταίον προς την αποκαλυφθείσαν αλήθειαν».


«…μόνον τό έθνος τό Ελληνικόν έμεινε 
ώς πρόσωπο δρών επί τής παγκοσμίου σκηνής,
καθ’ όλους τούς αιώνας, καί τούτο διότι
ή ανθρωπότης δείται αιωνίων διδασκάλων.»

Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Σχετική εικόνα

[Πηγή:http://filosofia-erevna.blogspot.gr/2018/05/blog-post_12.html]

"Π  Α  Π  Α  Φ  Λ  Ε  Σ  Σ  Α  Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!