Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ἐθνική ἀ λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς, χωρίς ὅρια! ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ! Ξ Ε Τ Σ Ι Π Ω Σ Ι Α!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΗΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΦΡ. ΜΠΕΛΕΡΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΔΙΟΛΟΥ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ "ΜΑΣ"....

Ο ΕΤΕΡΟΣ (ΔΕΞΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ), ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ "ΔΗΜΟΦΙΛΗ" ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΚΑΡΑΣΥΣΤΗΜΙΚΟΤΑΤΗ "ΧΑΛΑΡΗ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΧΩΣ ΙΧΝΟΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΦΑΓΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΜΑΛ ΣΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΟΥ!!!!!!

ΚΑΙ ...ΧΑΡΑ Η "ΚΑΛΗ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ""ΩΡΑΙΟ"" ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΟΥ....

Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν ...Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ δικαστήριο τῶν Τιράνων ἀπέρριψε χθές τήν προσφυγή τοῦ Φρέντη Μπελέρη καί διέταξε συνέχιση τῆς προφυλακίσεώς του, ἐνῷ ἐμεῖς καί πάλι περιορισθήκαμε στήν διατύπωση χλιαρῶν αἰτημάτων. 


Ὁ ὑπηρεσιακός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Βασίλης Κασκαρέλης συνηντήθη στό Ὄσλο μέ τήν Ἀλβανίδα ὁμόλογό του Ὄλτα Χάτσκα στό περιθώριο τῆς ἄτυπης Συνόδου ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς ἔθεσε τό ζήτημα τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας καί τοῦ συνεργάτου του Παντελῆ Κοκαβέση.

Μποροῦμε νά ὑποθέσουμε τήν ἀπάντηση τῆς κ. Χάτσκα, ἡ ὁποία καί κατά τό παρελθόν μᾶς εἶχε «ἐπιπλήξει» πού ἀσχολούμεθα μέ τήν «ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη» τῆς χώρας της.

Δέν θά σχολιάσουμε τήν στάση τοῦ κ. Κασκαρέλη, ὁ ὁποῖος οὕτως ἤ ἄλλως ὡς ὑπηρεσιακός ὑπουργός πολύ λίγα πράγματα μπορεῖ νά κάνει. 

Ὅμως ὁ Μπελέρης καί ὁ Κοκαβέσης ἔχουν συλληφθεῖ ἀπό τίς 12 Μαΐου. Ἐννέα ὁλόκληρες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα, καί τό ἑλληνικό Κράτος ἀντέδρασε καί τότε χλιαρά.

 Ὡσάν τό ζήτημα νά εἶναι δευτερεῦον.

Μά ἔχουμε τόσο ἀλλοτριωθεῖ, πού ἀδιαφοροῦμε γιά τήν τύχη τῶν συμπατριωτῶν μας… 

Ὁ Φρέντη Μπελέρης ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ ἐμβληματική προσωπικότητα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀφοῦ ἡ Χειμάρρα εἶναι ὁ μοναδικός δῆμος τῆς Ἀλβανίας στόν ὁποῖο ὁ Ἔντι Ράμα ἡττήθηκε. 

Δέν τόν συγχωρεῖ. Γιά αὐτό εὑρέθη στήν φυλακή. Ὅμως τό ζήτημα εἶναι εὐρύτερο. 

Ἔχει νά κάνει μέ τίς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τίς περιουσίες τῶν ὁποίων θέλουν οἱ Ἀλβανοί νά ὑφαρπάξουν. 

Παλαιά ἱστορία. 

Ἀλλεπάλληλες οἱ προσπάθειες.

Ὅμως τό ζήτημα δέν εἶναι τί ἐπιδιώκουν οἱ Ἀλβανοί. Τό ζήτημα εἶναι τί κάνουμε ἐμεῖς. Ἀνατρέχοντας στήν ἱστοσελίδα τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας στά Τίρανα, διαβάζουμε ὅτι ἀπό τίς 23 ἕως τίς 29 Μαΐου ἐπραγματοποιήθη «Ἑβδομάδα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ» στά Τίρανα. 

Σέ ὑπαίθρια μάλιστα παρουσίαση ἐπεδείχθησαν πιάτα ἑλληνικῆς γαστρονομίας. 

Δηλαδή ὁ Φρέντη Μπελέρης, ὁ ὁμογενής μας, ὁ δήμαρχος Χειμάρρας, ἦταν ἤδη 11 ἡμέρες στήν φυλακή, καί ἡ ἑλληνική πρεσβεία, ἀντί νά πολιορκεῖ μέ καθημερινά διαβήματα (τοὐλάχιστον) τό ἀλβανικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὀργάνωνε «Ἑβδομάδα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Μά ἔχουμε τόσο πολύ ἀλλοτριωθεῖ, πού κανείς δέν σκέφθηκε ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο τό προσωπικό τῆς πρεσβείας μας νά χαριεντίζεται προβάλλοντας τήν ἑλληνική γαστρονομία σέ πεζόδρομο τῶν Τιράνων, ἐνῷ ὁ Μπελέρης καί ὁ Κοκαβέσης παρέμεναν στίς ἀλβανικές φυλακές μέ τήν ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη τῆς κ. Χάτσκα νά ἐπιμηκύνει τήν κράτησή τους; 

Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀνεπίτρεπτον νά διεξάγεται ἀγῶνας δρόμου ὑπό τόν τίτλο «Τιράναθλον» στήν ἀλβανική πρωτεύουσα, ἐνῷ οἱ συμπατριῶτες μας παραμένουν στήν φυλακή;

Χθές ἀπεφάσισε τό Ἐφετεῖο Τιράνων νά ἀφήσει ἐλεύθερο μέ περιοριστικούς ὅρους τόν Παντελῆ Κοκαβέση λόγῳ τῶν σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας πού ἀντιμετωπίζει. 

Γιά τόν Μπελέρη ὅμως, πού εἶναι ἐπίσης καρδιοπαθής, τίποτε. Τόν κρατοῦν ἔγκλειστο. Ἴσως καί νά τούς ἐξυπηρετεῖ αὐτό. Διαβάζουμε στόν ἱστότοπο himara.gr

«Ἡ σημερινή (χθεσινή) ἀπόφαση πείθει καί τούς πλέον δύσπιστους πώς τά κίνητρα κράτησης εἶναι καθαρά πολιτικά καί ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός δίχως νά τηρεῖ τά προσχήματα προσπαθεῖ νά ἁρπάξει τό δημαρχεῖο τῆς Χιμάρας ἀπό τά χέρια τοῦ Φρέντη Μπελέρη.

»Οἱ δυό τους μετροῦν ἤδη 20 ἡμέρες στή φυλακή, καθώς ἡ σύλληψή τους ἀπό τίς ἀλβανικές ἀστυνομικές δυνάμεις ἔγινε τά ξημερώματα τῆς 12ης Μαΐου, 2 ἡμέρες πρίν τίς δημοτικές ἐκλογές».

Μά ἔχουμε τόσο ἀλλοτριωθεῖ, πού τό ἑλληνικό Κράτος, οἱ ἑλληνικές Κυβερνήσεις, κανονικές ἤ ὑπηρεσιακές, δέν ἔχουν ξεσηκώσει διεθνεῖς ὀργανισμούς, φίλες καί σύμμαχες χῶρες, καί ἀνέχονται νά διαιωνίζεται ἡ φυλάκισις τοῦ Φρέντη Μπελέρη;

Καί δυστυχῶς αὐτό εἶναι μόνον ἕνα σύμπτωμα.

Ἀλλοτρίωσις δέν εἶναι νά ἐμφανίζεται ὑποψήφιο μέλος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου νά χαρακτηρίζει «ἐθνικιστικές σάλτσες» τά ἐπιχειρήματα ψηφίσματος ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Μπελέρη;

Ἀλλοτρίωσις δέν εἶναι ἡ ἀνοχή πού ἐπεδείχθη ὅταν κάποιος τηλεπαρουσιαστής ἐβγῆκε στίς ὀθόνες ἡμέρες ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως μέ ἕνα μπλουζάκι, ἰδικῆς του σχεδιάσεως, πού εἶχε ἀπεικόνιση τοῦ σφαγέως Μουσταφᾶ Κεμάλ;

Ἀντέδρασε ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ποντίων –ἀλλά μόνον αὐτή! 

Ὁ παρουσιαστής, ὀνόματι Κορδώνης, συνεχίζει νά ἐμφανίζεται, καί τό πανελλήνιον ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀνέχεται. 

Ἡ δέ κεντρική παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανοῦ ἐσχολίασε κιόλας ὅτι εἶναι ἡ καλύτερη μπλούζα πού ἔχει σχεδιάσει!

Ἀλλοτρίωσις δέν εἶναι ἡ ἐμπλοκή συνοριοφυλάκων τοῦ Ἕβρου σέ κυκλώματα διακινήσεως παρανόμων μεταναστῶν σέ συνεργασία μέ Τούρκους δουλεμπόρους;

Ἄς συνέλθουμε. 

Οἱ καιροί οὔτε περιμένουν οὔτε συγχωροῦν.

Εφημερίς Εστία estianews  Ιούν 03, 2023

http://aktines.blogspot.com/2023/06/blog-post_71.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!