Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Β. ( ΕΥΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ! ) Η Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, μεταξύ Παπικών και Ορθοδόξων (...) προσβλέπει στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τήν σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου το 2025....

 


Μπάρι (Ἰταλία), 3–7 Ἰουνίου 2024

….Τά μέλη προσβλέπουν στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε στή Νίκαια τό 325, καί προσεύχονται ὥστε αὐτό τό γεγονός νά ἀποτελέσει πηγή ἔμπνευσης στήν πορεία πρός τήν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας….


JOINT INTERNATIONAL COMMISSION FOR THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE ORTHODOX CHURCH – COMMUNIQUÉ

COORDINATING COMMITTEE MEETING

Bari (Italy), 3–7 June 2024

COMMUNIQUÉ

Following the successful conclusion of the Plenary Session held in Alexandria in 2023, the Coordinating Committee of the Joint International Commission for Theological Dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church, under the co-presidency of Cardinal Kurt Koch, Prefect of the Dicastery for Promoting Christian Unity, and Metropolitan Job of Pisidia, Ecumenical Patriarchate of Constantinople, met from 3–7 June 2024 at the Oasi Santa Maria Spiritual Center of the Archdiocese of Bari-Bitonto. The Committee was fraternally hosted by H.E. Archbishop Giuseppe Satriano of Bari-Bitonto.

On Tuesday, 4 June, the Roman Catholic members celebrated the Eucharist at Bari Cathedral in the presence of the Orthodox members and the Christian faithful. Following the service, a dinner was generously hosted by H.E. Archbishop Giuseppe Satriano. On Thursday, 6 June, the Orthodox members celebrated the Divine Liturgy over the relics of St Nicholas in the crypt of the Basilica of San Nicola in Bari in the presence of the Roman Catholic members and the Christian faithful. Following the service, the Committee was welcomed to breakfast by the Dominican Fathers.

The Committee felt inspired to be convening in the same historic location at which the Dialogue’s Bari Document (1987) was agreed. The Coordinating Committee considered a draft text entitled “Towards Unity in Faith: Theological and Canonical Issues,” which summarized the achievements of the Dialogue thus far and identified several issues remaining to be resolved between Roman Catholics and Orthodox. The Committee began to discuss in particular the historical and theological issues related to the Filioque and Infallibility, respectively. To this end, two subcommittees were formed, and each was tasked with producing a draft text on one of these themes.

It was decided that once these draft documents have been completed, the Coordinating Committee will convene, hopefully next year at a time and place to be determined, in order to discuss them in detail.

The members look forward to the forthcoming commemoration in 2025 of the 1,700th anniversary of the First Ecumenical Council held at Nicaea in 325, and pray that this event will be an inspiration on the path towards the re-establishment of full communion.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Συνάντηση τῆς Συντονιστικής Ἐπιτροπής

Μπάρι (Ἰταλία), 3–7 Ἰουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Μετά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς Ὁλομέλειας πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τό 2023, ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό τήν συμπροεδρία τοῦ Σεβ. Καρδινάλιου κ. Kurt Koch, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Ἰώβ (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), συνεδρίασε μεταξύ 3 καί 7 Ἰουνίου 2024 στό Πνευματικό Κέντρο Oasi Santa Maria τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Μπάρι-Μπιτόντο. Ἡ Ἐπιτροπή φιλοξενήθηκε φιλαδέλφως ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Μπάρι-Μπιτόντο κ. Giuseppe Satriano.

Τήν Τρίτη 4 Ἰουνίου, τά ρωμαιοκαθολικά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέλεσαν τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Μπάρι, παρόντων τῶν Ὀρθοδόξων μελῶν καί πιστῶν. 

Μετά τήν λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Giuseppe Satriano παρέθεσε δεῖπνο. 

Τήν Πέμπτη, 6 Ἰουνίου, τά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέλεσαν τή Θεία Λειτουργία ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στήν Κρύπτη τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι, μέ τήν παρουσία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μελῶν καί τῶν πιστῶν. 

Μετά τή Θεία Λειτουργία, ἡ ἀδελφότητα τῶν Δομινικανῶν μοναχῶν τῆς Βασιλικῆς παρέθεσε πρόγευμα στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς στόν ἴδιο ἱστορικό χῶρο στόν ὁποῖο ἐνεκρίθη τό  Κείμενο τοῦ Μπάρι (1987) ἀποτέλεσε πηγή ἔμπνευσης γιά τά μέλη της.

 Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή ἐξέτασε ἕνα προσχέδιο κειμένου μέ τίτλο “Πρός τήν Ἑνότητα  ἐν τῇ Πίστει: Θεολογικά καί Κανονικά Ζητήματα”, τό ὁποῖο συνοψίζει τούς καρπούς τοῦ Διαλόγου μέχρι σήμερα καί ἐπισημαίνει ζητήματα τά ὁποία χρήζουν ἐπιλύσεως μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθόδοξων. 

Ἡ Ἐπιτροπή ξεκίνησε τήν συζήτηση, συγκεκριμένα, τῶν ἱστορικῶν καί θεολογικῶν ζητημάτων πού σχετίζονται μέ τό  Filioque καί τό Ἀλάθητο, ἀντιστοίχως. 

Γιά τό σκοπό αὐτό, ὁρίστηκαν δύο ὑποεπιτροπές, καθεμία ἀπό τίς ὁποῖες ἐπιφορτίστηκε μέ τή σύνταξη ἑνός προσχεδίου κειμένου γιά καθένα ἀπό αὐτά τά θέματα.

Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή θά συνεδριάσει, σύν Θεῷ, τόν ἑπόμενο χρόνο, γιά νά συζητήσει λεπτομερῶς τά ἀνωτέρω προσχέδια.

Τά μέλη προσβλέπουν στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε στή Νίκαια τό 325, καί προσεύχονται ὥστε αὐτό τό γεγονός νά ἀποτελέσει πηγή ἔμπνευσης στήν πορεία πρός τήν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας.

……………………………………………

Δείτε σχετικά και:

-Συνέρχεται ἐπιτροπὴ διὰ τὸν συνεορτασμὸν τοῦ Πάσχα!

-Περί κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετά τῶν ἑτεροδόξων

-Ὄχι στόν κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα μέ τούς ἀμετανοήτους αἱρετικούς ..

-Το «κοινό Πασχάλιο» κατά τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.

-Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θα γιορτάσουμε την Σύνοδο της Νίκαιας μαζί με τον πάπα Φραγκίσκο.

-Η πρώτη επίσημη επίσκεψη από Έλληνα υπουργό Παιδείας της Ελλάδας στο Βατικανό με αναφορά στον κοινό εορτασμό του Πάσχα το 2025.

-Βαρθολομαῖος: Σκάνδαλον ὁ μὴ κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς αἱρετικοὺς

-Ο Ελπιδοφθόρος κάνει πρόβες για του χρόνου.

-Κυθήρων Σεραφείμ: Ἀπό Ἀνατολήν καί Δύσιν προανακρούονται ἐσχάτως «σάλπιγγες», οἱ ὁποῖες προμηνύουν τόν κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, καί κατ’ ἐπέκτασιν καί τῶν λοιπῶν ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν, μέ προοπτικήν τό «κοινόν Ποτήριον».

-Επαναφέρουν στον Πάπα τον τίτλο· "Πατριάρχης της Δύσης"! Άρχισαν οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του Οικουμενισμού για κοινό εορτασμό του Πάσχα και ένωση με τους αιρετικούς το 2025!

-ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΒΕΚΚΟΣ!

-Ἐπίσημον ἀνακοινωθέν: «Κοινὸς ἑορτασμὸς Πατριάρχη Κων/λεως μὲ τὸν Πάπα τὸ 2025 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας»!

-Νέες αναφορές του Οικουμενικού Πατριάρχη για την πρωτοβουλία που ανέλαβε με τον Πάπα Φραγκίσκο για από κοινού εορτασμό, το 2025, της 1700ης επετείου από της συγκλήσεως της Α´ Οικουμενικής Συνόδου

-Πρώτα η ενότητα στην Ορθοδοξία

-Πρὸς Θεοῦ! Ὄχι ἄλλο σχίσμα!

-Οι προθέσεις Φαναρίου και Βατικανού σε δύο σοβαρά ζητήματα

 -Aπάντηση σε σχόλιο επί του ρεπορτάζ για κοινό εορτασμό του Πάσχα και ενώσεως των Ρ/Κ με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

-Νέα (τελευταία) απάντησή μου εις σχόλια

-Το ιδιότυπο εορτολογικό σχίσμα της Ορθοδόξου Φινλανδικής Εκκλησίας

-Το Πάσχα και η Ένωση

-Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναφέρει την ανάγκη για κοινό Πάσχα Ορθόδοξων και Παπικών

-Προκλητικὴ καὶ ἐπιπολαία δήλωσις τοῦ Κων/λεως περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα

-Ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος περί κοινού εορτασμού του Πάσχα μετά των ετεροδόξων

-Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος: Μέχρι να υπάρξει μία νέα Συνοδική απόφαση προσωπικά εμμένω στην παράδοση της Εκκλησίας: Το Χριστιανικό Πάσχα να εορτάζεται μετά το Εβραϊκό Πάσχα.

-Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀπεργάζεται νέο παγκόσμιο σκάνδαλο εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος καί τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως/

-Το σκάνδαλον του εορτασμού του Πάσχα με κλονισμένην την Εκκλησιαστικήν ενότηταν

-Πειραιώς Σεραφείμ: “Δεν μπορεί να αλλάξει ο Πασχάλιος Κανών διότι αυτό αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος – Ο συνεορτασμός με κατεγνωσμένους αιρετικούς εμμένοντας στην αίρεση είναι κανονικώς αδύνατος”

-Ιδού γιατί υπήρξε φέτος τόση διαφορά στον εορτασμό του Πάσχα με τους Παπικούς! (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Ο σωτηριολογικός χαρακτήρας του εορτασμού του Πάσχα (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Ευχή και προσπάθεια» για κοινό Πάσχα Ορθόδοξων – Καθολικών

-Ο καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα

-Το Νομικό Πάσχα

-ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟ 2025

-Δρομολογείται κοινός εορτασμός του Πάσχα και ένωση με τους αιρετικούς το 2025!

-Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του Οικουμενισμού αποκαλύπτονται!

-Σύντομη ανασκευή της περί αζύμων πλάνης και λοιπών κακοδοξιών

 -Ο κοινός εορτασμός του Πάσχα

-Ερωτήματα εις την επιτροπή της «Πανορθοδόξου Διασκέψεως»

-Η παπική πρόταση περί κοινού εορτασμού του Πάσχα

-Αποκαλυπτικές οι προθέσεις του Βατικανού κατά την Παπική «θρονική εορτή»

-Προς κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Παπικών;

-Η κοινή πίστη θα καθορίσει τον πραγματικό εορτασμό του Πάσχα

-Ο πραγματικός συνεορτασμός του Πάσχα θα γίνει με την επιστροφή των Παπικών και Προτεσταντών στην Εκκλησία.

-Ο Παπισμός είναι συνοδικά καταδικασμένος επί αιρέσει; (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Περιγραφή και Σημασία της


https://aktines.blogspot.com/2024/06/1700-2025.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!