Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία & ποιοί τήν ἀποτελοῦν! Συνέντευξη στόν 'Ὀρθόδοξο Τύπο' π. Σάββα Ἁγιορ. 24-09-2020 / ΒΙΝΤΕΟ

 Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!