Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Απολογία πατρός Μαξίμου Καραβά, εις τήν δίκην του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης!

 


Κατηγοροῦμαι ὅτι αἱ πινακίδες τὶς ὁποῖες εἶχα ἀναρτήσει εἰς τὴν εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προκαλοῦσαν τοὺς διερχομένους εἰς ἄρνησιν τοῦ νόμου περὶ κορωνοϊοῦ. 


Τοῦτο εἶναι καταφανῶς ψευδέστατον, καθότι ἡ δημοσία ὁδὸς διὰ τῆς ὁποίας διέρχονται αὐτοκίνητα καὶ ἐλάχιστοι πεζοὶ εὑρίσκεται εἰς ἀπόστασιν ἑνὸς περίπου χιλιομέτρου ἀπὸ τὴν Μονήν, καὶ σὲ διαφορετικὴν διεύθυνση. 

Ἑπομένως, οὐδεὶς ὁ ἀναγινώσκων αὐτὴν εἰμὴ μόνον οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν διὰ ἐκκλησιασμόν, καὶ ἑπομένως εἰς οὐδένα προκαλεῖ ἀνταρσία κατὰ τῶν νόμων τοῦ κράτους. 

Ἀντιθέτως συμβουλεύει νὰ ὑπακούσουν εἰς τοὺς νόμους τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ.

     Ἐπίσης κατηγοροῦμαι ὅτι κακῶς ἀνήρτησα τὶς πινακίδες εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ὄψιν τῆς εἰσόδου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Καὶ ἐρωτῶ: 

Στὸ δικαστικὸ μέγαρο, ὅπου θὰ γίνει ἡ δίκη, ἡ πινακίδα αὐτοῦ εἶναι ἐντὸς, ἢ ἐκτὸς τοῦ κτιρίου; 

Ὁμοίως καὶ τῆς Νομαρχίας, τῆς Ἀστυνομίας καὶ ὅλων τῶν ἄλλων δημοσίων κτιρίων; 

Μόνον εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἔγινε - κατὰ τὸν εἰσαγγελέα - ἡ παρανομία;

   Ἡ δίκη δὲ ἀνεβλήθη λόγῳ πλήθους δικῶν διὰ τὴν 5η Φεβρουαρίου 2025.

Τοῦτο παρακαλῶ νὰ ἀναρτηθεῖ στὸ διαδίκτυον διὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἐπιπολαιότης τῶν κατηγοριῶν ἀπὸ δημοσίους ὑπευθύνους.

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Ἡγούμενος Ι. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου 

https://aktines.blogspot.com/2024/04/blog-post_949.html

1 σχόλιο:

  1. Το φώς θα νικήσει το σκοτάδι ! Η πίστη μας θα σώσει και μας!όταν ο Χρηστός είναι μαζί μας είμαστε ανίκητοι!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!