Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

'Η λευκή Λίλυ' - Μία συναρπαστική πραγματική Ιστορία από τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο / 'The White Lily of Stalingrad'! / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!