Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Τά όρια της Ελλάδος, ορίστηκαν μέ αίμα....

 «Τα όρια της Ελλάδος, ορίστηκαν με το αίμα που χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και 

...στις πολυάριθμες Ναυμαχίες καί Μάχες, στις οποίες δοξάσθηκε το γενναίο τούτο Έθνος».

Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (1831+)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!