Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το νέο σχέδιο της συνθήκης του ΠΟΥ για την πανδημία κρύβει τις πραγματικές προθέσεις

Στις 17 Απριλίου, η ειδησεογραφική πλατφόρμα Health Politcy Watch με έδρα τη Γενεύη δημοσίευσε ένα νέο σχέδιο της συνθήκης πανδημίας του ΠΟΥ με ημερομηνία Απριλίου 2024.

Αντικαθιστά το προηγούμενο σχέδιο της 13ης Μαρτίου 2024

Απεστάλη στις κυβερνήσεις στις 16 Απριλίου και αναμένεται να συζητηθεί κατά την τελευταία συνεδρίαση της διαπραγματευτικής ομάδας INB από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου. 

Εάν εγκριθεί, θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας από τις 27 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. 

Εάν εγκριθεί, θα εναπόκειται στα κράτη μέλη, ή ενδεχομένως και στην Ευρώπη, στην Ε.Ε., αν θα την επικυρώσουν.

Το προσχέδιο του Μαρτίου είχε ήδη κάνει μια ορατή προσπάθεια να καταστήσει τις ολοκληρωτικές φιλοδοξίες της συνθήκης λιγώτερο ορατές, αφαιρώντας τις σχετικές προειδοποιητικές λέξεις. 

Το παρόν σχέδιο συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Εδώ είναι το νέο και το παλιό κείμενο του άρθρου 18 σε γερμανική μετάφραση. Πρώτον, το νέο σχέδιο κειμένου, με έντονη γραφή από εμένα με προσθήκες σε σύγκριση με τον Μάρτιο:


«Άρθρο 18 Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού

1. Τα μέρη ενισχύουν τον γραμματισμό του πληθυσμού στους τομείς της επιστήμης, της δημόσιας υγείας και της πανδημίας, καθώς και την πρόσβαση σε διαφανείς, ακριβείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πανδημίες και τα αίτια, τις επιπτώσεις και τις κινητήριες δυνάμεις τους, ιδίως μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και της αποτελεσματικής συμμετοχής σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Τα μέρη διεξάγουν, κατά περίπτωση, έρευνα για τον εντοπισμό των παραγόντων που εμποδίζουν ή ενισχύουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα δημόσιας υγείας και τα κοινωνικά μέτρα σε περίπτωση πανδημίας, καθώς και την εμπιστοσύνη στα ιδρύματα, τις αρχές και τους φορείς της επιστήμης και της δημόσιας υγείας.»·

Το προσχέδιο από τον Μάρτιο, με έντονη γραφή και επισημασμένο με πλάγιους χαρακτήρες με διαγραφές από εμένα, έλεγε:


«Άρθρο 18 Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού

1. Κάθε μέρος προωθεί την έγκαιρη πρόσβαση σε αξιόπιστες και τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πανδημίες και τα αίτια, τις επιπτώσεις και τις κινητήριες δυνάμεις τους, με στόχο την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της παραπληροφόρησης, ιδίως μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και της αποτελεσματικής συμμετοχής της κοινότητας.

2. Τα μέρη προωθούν και/ή διεξάγουν, κατά περίπτωση, έρευνα και ενημέρωση σχετικά με τους παράγοντες που εμποδίζουν ή ενισχύουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα δημόσιας υγείας και τα κοινωνικά μέτρα σε περίπτωση πανδημίας, καθώς και σχετικά με την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στα ιδρύματα και τους φορείς δημόσιας υγείας.

3. Τα μέρη προωθούν και εφαρμόζουν επιστημονικές και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική και έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου και την πολιτισμικά κατάλληλη δημόσια επικοινωνία.

4. Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την πρόληψη της παραπληροφόρησης και προσπαθούν να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των επικοινωνιών σε περίπτωση κρίσης.»·

Τα πρωτότυπα αγγλικά κείμενα μπορούν να βρεθούν στα συνδεδεμένα έγγραφα ή – σε σύγκριση και με έμφαση – στην αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου.

Στο σχέδιο του Μαρτίου, η λέξη "infodemic" είχε ήδη διαγραφεί από το άρθρο 18. Η «μάχη» της παραπληροφόρησης είχε γίνει η πιο ακίνδυνη «συνάντηση» τους.

Στο νέο σχέδιο, αυτές οι δύο προειδοποιητικές λέξεις έχουν πλέον αφαιρεθεί. 

Στην παράγραφο 4 (διαγράφεται), τα υπογράφοντα κράτη δεν δεσμεύονται πλέον ρητά να συνεργάζονται για την πρόληψη της παραπληροφόρησης. 

Και όταν στην παράγραφο 1 γίνεται λόγος για την παροχή αξιόπιστων και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις πανδημίες και τις συνέπειές τους, ο στόχος της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης δεν αναφέρεται πλέον στο νέο σχέδιο.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη δείξει ότι ακόμη και χωρίς τη συνθήκη πανδημίας, ο διεθνής συντονισμός της υπερβολικής προπαγάνδας φόβου και εμβολιασμού – που ελέγχεται από τις ΗΠΑ – έχει λειτουργήσει εξαιρετικά. 

Αξίζει να θυμηθούμε το Event 201, τα (υποτιθέμενα) στοιχεία θανάτων και λοιμώξεων του ταμπλό Corona του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, τα οποία υιοθετήθηκαν σε όλο τον δυτικό κόσμο και διαδόθηκαν εντυπωσιακά, και ότι τα βασικά μηνύματα των παγκόσμιων εκστρατειών εμβολιασμού σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, καθώς και για την υποδαύλιση μίσους κατά των ανεμβολίαστων, ήταν ήδη τον Ιούλιο του 2020, πολύ πριν καν αναπτυχθούν τα εμβόλια, διατυπώθηκε και δοκιμάστηκε σε μεγάλης κλίμακας ψυχολογικά εργαστηριακά πειράματα στο Πανεπιστήμιο Yale.

Με τη διαγραφή της παραγράφου 4, οι δημιουργοί της συνθήκης για την πανδημία (κυρίως η κυβέρνηση των ΗΠΑ) απλώς αποφεύγουν να υποχρεώσουν χώρες εκτός της άμεσης σφαίρας επιρροής τους να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα προπαγάνδας. Αυτό δεν είναι εντελώς ασήμαντο, αλλά δεν έχει καμμία σημασία για εμάς.

Η διαγραμμένη αναφορά στον στόχο της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από τη δέσμευση για «ενίσχυση της επιστήμης, της δημόσιας υγείας και του πανδημικού γραμματισμού στον πληθυσμό».

Αυτό μπορεί – και σίγουρα πρέπει – να οδηγήσει στο ίδιο πράγμα.

Τελικά, είναι η ίδια ολοκληρωτική αντίληψη ότι υπάρχει η επιστήμη και ότι οι αρχές μπορούν να καθορίσουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψευδές. 

Αυτό που είναι αλήθεια είναι αυτό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που προωθεί «τη δημόσια υγεία και την πανδημική αρμοδιότητα του πληθυσμού».

Η διαγραφή της παραγράφου 4, η οποία (συγκαλυμμένα) κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση των επιστημών συμπεριφοράς για τον (χειραγωγικό) σχεδιασμό της επικοινωνίας για την υγεία, δεν μειώνει τον ολοκληρωτικό σκοπό, διότι τα μέλη του ΠΟΥ έχουν ήδη υιοθετήσει μια εθελοντική δέσμευση για αυτό το περιεχόμενο με ψήφισμα στην «Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας 2023».

Η παράγραφος 3 έχει επίσης διαγραφεί. Θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη να «εφαρμόζουν επιστημονικές και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στην πολιτισμικά προσαρμοσμένη επικοινωνία κρίσης». Και αυτό κατέστη περιττό με το προαναφερθέν ψήφισμα του 2023.

Επιπλέον, υπάρχει η παράγραφος 2, η οποία υποχρεώνει τα κράτη να «διερευνήσουν ποιες πολιτικές σε μια πανδημία εμποδίζουν ή ενισχύουν τη συμμόρφωση του πληθυσμού με τα μέτρα δημόσιας υγείας και την «εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη και τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους θεσμούς δημόσιας υγείας». 

Οι "αρχές" έχουν προστεθεί σε αυτήν την παράγραφο. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε κριτική της κυβέρνησης σε μια πανδημία γίνεται αντικείμενο αντιμέτρων που βασίζονται στην επιστήμη της προπαγάνδας.


Αποτέλεσμα

Σε συνδυασμό με το ψήφισμα του 2023 σχετικά με τη χρήση των επιστημών συμπεριφοράς, το περιεχόμενο και η πρόθεση παραμένουν τα ίδια, μόνο καλύτερα μεταμφιεσμένα. 

Οι προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών προθέσεων δείχνουν ότι οι δημόσιες διαμαρτυρίες βλάπτουν το λιγώτερο.

Σημείωση: Προς το συμφέρον της παροχής γρήγορων πληροφοριών σχετικά με αυτό το νέο σχέδιο – για το οποίο τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης προφανώς δεν αισθάνονται υπεύθυνα – θα περιοριστώ σε αυτήν την πτυχή σε αυτό το άρθρο. Θα μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο προσχέδιο σε αυτό το ιστολόγιο τις επόμενες ημέρες.


ΠΗΓΗ: 
Der neue Entwurf des WHO-Pandemievertrags legt einen Schleier über die wahren Absichten – Geld und mehr (norberthaering.de)


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΑΦΟΠΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!