Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ - Πώς προετοιμάζεται η Ε.Ε. για τον πλήρη έλεγχο του ψηφιακού χώρου04/08/2024 | Με το πρόσχημα της προώθησης της συμμετοχής της «κοινωνίας των πολιτών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τεχνητά ευφυούς λογισμικού για την κατασκοπεία και τη χειραγώγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – για χρήση από κρατικά χρηματοδοτούμενους, ιδιωτικούς φύλακες μπλοκ και κρατικές υπηρεσίες. Προπαρασκευαστικές εργασίες έγιναν στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση «κρίσης», όλα τα μέσα δύνανται να χρησιμοποιηθούν.

Το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση παρέχει οικονομική υποστήριξη σε ιδιωτικούς οργανισμούς που ερευνούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρουν τη λεγόμενη «παραπληροφόρηση» και «ρητορική μίσους» στις αρχές επιβολής του νόμου ή στους λογοκριτές της πλατφόρμας συζητείται ήδη κριτικά. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο Ε.Ε.. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ελεγκτές γεγονότων και άλλους φύλακες μπλοκ.

Όποιος συναντά την ιστοσελίδα Hatedemics.eu έχει ανακαλύψει την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου συστηματικής επιρροής και λογοκρισίας του ψηφιακού χώρου από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία (το συνάντησα μέσα από ένα άρθρο στο Apollo News).

Το Hatedemics είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με ένα εκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξη λογισμικού («τεχνητή νοημοσύνη») για τη διερεύνηση του ψηφιακού χώρου για αντιπολιτευτικές απόψεις και δραστηριότητες. 

Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση και τη διάδοση αντεπιχειρημάτων.

Υπό την ηγεσία του ιταλικού ερευνητικού κέντρου για την τεχνητή νοημοσύνη Fundazione Bruno Kessler, μια κοινοπραξία 13 εταίρων έχει αναλάβει τη σύμβαση για την ανάπτυξη του λογισμικού. 

Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παγκοσμίως λειτουργούσα εσθονική εταιρεία ασφαλείας Saher (Security Guard), με υποκατάστημα στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Αυτό περιλαμβάνει τους φιλοκυβερνητικούς ελεγκτές γεγονότων FACTA και Pagella Politica, οι οποίοι κερδίζουν τα περισσότερα από τα χρήματά τους μέσω έργων της Ε.Ε. και πλατφορμών κοινωνικών μέσων. 

Το τελευταίο ανάγκασε την Ε.Ε. να προσλάβει τέτοιες ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου γεγονότων ως λογοκριτές περιεχομένου με έναν κώδικα δεοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης. 

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης άλλους τέτοιους ελεγκτές γεγονότων από άλλες χώρες και οργανώσεις πολιτών στον τομέα της πολυμορφίας και της ισότητας. Αλλά οι δημόσιοι θεσμοί είναι επίσης μέρος της.

Το Hatedemics αποτελεί μέρος του προγράμματος ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει κυβερνητικά χρήματα σε πολιτικά αποδεκτές λεγόμενες «μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να τις «ευαισθητοποιήσει για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε σε ποιον θα πάνε τα άλλα 15 εκατομμύρια της σειράς. Αν κάποιος γνωρίζει αρκετά καλά τον τρόπο με τον οποίο παρακάμπτει τη ζούγκλα χρηματοδότησης της Ε.Ε. για να το μάθει, θα ήμουν ευγνώμων για ορισμένες πληροφορίες.


Σύμπραξη λογοκρισίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

Η γερμανόφωνη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα CERV της Ε.Ε. αναφέρει:

«Η αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ελευθερία έκφρασης, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απαγόρευση των διακρίσεων) και τη διασφάλιση υγιών και πλουραλιστικών δημοκρατιών. (...) 

Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας με τις αρχές για τη στήριξη της καταγγελίας εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους, να διασφαλίσουν τη στήριξη των θυμάτων ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους και να στηρίξουν την επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων μέσω μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης ή συλλογής δεδομένων. 

Τα έργα θα επικεντρωθούν επίσης σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς περιεχομένου σε εταιρείες πληροφορικής, της ανάπτυξης αντιαναφορών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Υπό αυτή την έννοια, το έργο Hatedemics, το οποίο ήταν επιτυχές με την εφαρμογή του, στοχεύει στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να καταστήσει τις λεγόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις κυβερνητικές υπηρεσίες κατάλληλες για την καταπολέμηση της «ρητορικής μίσους» στο Διαδίκτυο. 

Αυτό χρησιμοποιείται ως συνώνυμο των θεωριών συνωμοσίας, του μίσους, της διέγερσης και της παραπληροφόρησης. 

Με την παροχή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί «αντίθετες αφηγήσεις βασισμένες στο διάλογο» και να μετρά αυτόματα τις αλλαγές συμπεριφοράς που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης των αντίθετων αφηγήσεων.

Οι φορείς υλοποίησης του έργου υπόσχονται: «Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει πιο στοχευμένες και έγκαιρες διαδικτυακές παρεμβάσεις».


Μέντορας και πρωτοπόρος ΗΠΑ

Ένα εκατομμύριο ευρώ δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης του είδους που περιγράφεται. Αλλά αυτό σχεδόν σίγουρα δεν είναι απαραίτητο. Διότι υπάρχει ένας πρωτοπόρος ο οποίος είναι σίγουρα πολύ πρόθυμος να θέσει το προπαρασκευαστικό του έργο στη διάθεση μιας Επιτροπής της Ε.Ε. που είναι πρόθυμη να λογοκριθεί, ώστε να μπορέσει να την προσαρμόσει στις εγχώριες συνθήκες και γλώσσες. 

Όπως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, οι προπαρασκευαστικές εργασίες προέρχονται από τη χώρα όπου εδρεύουν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες των οποίων διακυβεύεται η λογοκρισία.

Ξεκινώντας από το 2021, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) έχει απονείμει τουλάχιστον 39 εκατομμύρια δολλάρια σε διάφορες πανεπιστημιακές ομάδες και εταιρείες για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένη έρευνα και λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης στον ψηφιακό χώρο. 

Αυτό είναι σύμφωνα με μια ενδιάμεση έκθεση της 5ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) της Εξεταστικής Επιτροπής του Κογκρέσσου των ΗΠΑ για τις παράνομες δραστηριότητες λογοκρισίας από την κυβέρνηση.

Από e-mail και παρουσιάσεις που η επιτροπή ήταν σε θέση να αξιολογήσει, μπορεί να φανεί ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν ότι ήταν ένα πρόγραμμα λογοκρισίας. 

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το NSF απέκρυψε ενεργά τη χορηγία του στα αμφισβητήσιμα προγράμματα.

Οι δημιουργοί του WiseDex, ενός από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, το χαρακτήρισαν ως «έναν τρόπο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της πλατφόρμας να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες το δύσκολο έργο της λογοκρισίας».

Το πρόγραμμα Co-Inisghts που χρηματοδοτείται από το NSF είναι πιθανό να έρθει ιδιαίτερα κοντά σε αυτό που αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους μισητούς. 

Σύμφωνα με την περιγραφή, είναι σε θέση να φιλτράρει άρθρα για έλεγχο γεγονότων και να συγκρίνει δηλώσεις άρθρων με άρθρα ελέγχου γεγονότων. 

Επιπλέον, πρόκειται για την αυτόματη λειτουργία διαύλων για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τη μετατροπή των καταγγελιών σε αντίμετρα. 

Σε μια παρουσίαση, η ομάδα υπόσχεται ότι το Co-Insights μπορεί να αξιολογήσει 750.000 άρθρα ιστολογίου και μέσων ενημέρωσης την ημέρα και να σαρώσει τα δεδομένα από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Ομοίως, το πρόγραμμα CourseCorrect «υποστηρίζει τις προσπάθειες δημοσιογράφων, προγραμματιστών και πολιτών να ελέγξουν την απονομιμοποίηση πληροφοριών».

Επομένως, το καθήκον της κοινοπραξίας Hatedemics είναι πιθανό να είναι να δημιουργήσει κάτι κατάλληλο για την πολύγλωσση Ε.Ε. από ένα ή περισσότερα από αυτά τα προγράμματα λογοκρισίας.


Συμπέρασμα και ταξινόμηση

Η Ε.Ε. παρέχει χρήματα και τεχνική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα σε αποδεκτές οργανώσεις της «κοινωνίας των πολιτών» και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για να τη βοηθήσει να καταστείλει δυσάρεστες απόψεις στο Διαδίκτυο ή να τις αντιμετωπίσει με αντεπιχειρήματα. 

Αυτό συμπληρώνει τις πολλές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που χρησιμοποιούνται για να αναγκάσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες να επιβραδύνουν ή να μπλοκάρουν περιεχόμενο που δεν τους αρέσει. 

Χάρη στον νόμο της Ε.Ε. για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι «στοχευμένες διαδικτυακές παρεμβάσεις» που οι φορείς υλοποίησης του έργου μίσους υπόσχονται να καταστήσουν δυνατές μπορούν να φτάσουν μέχρι τον απροκάλυπτο ολοκληρωτισμό.

Ο νόμος καθιστά δυνατή την κήρυξη μη παράνομου περιεχομένου ως «επιβλαβούς» και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε διαγραφή. 

Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες απειλούνται με πολύ υψηλές κυρώσεις, διασφαλίζεται ότι η προθυμία λογοκρισίας είναι υψηλή και, σε περίπτωση αμφιβολίας, προτιμούν να διαγράψουν και να αποκλείσουν παρά να διακινδυνεύσουν κυρώσεις.

Σε περίπτωση «κρίσης», οι πιθανές «διαδικτυακές παρεμβάσεις» στην προετοιμασία των οποίων βοηθά το Hatedemics αποκτούν ακόμη πιο δραστική ποιότητα

Στη συνέχεια, τίθεται σε ισχύ ο «μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων» της DSA (άρθρο 36) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί αμέσως να απαιτήσει ριζοσπαστικά μέτρα από τις ψηφιακές εταιρείες - όπως η χειραγώγηση των αλγορίθμων αναζήτησης για να κάνουν τα πάντα δυσάρεστα μη ανιχνεύσιμα ή η απονομισματοποίηση όλων των δυσάρεστων εκδοτών και δημοσιογράφων. 

Ποια άλλα μέτρα, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως παραδείγματα στο νόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταλήξει και τι δηλώνει ως κρίση, είναι στη διακριτική της ευχέρεια.

Σε περίπτωση «κρίσης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επομένως να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες προγραμμάτων όπως το Hatedemics για να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών και των απόψεων που διαδίδονται στο Διαδίκτυο μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

Όσο δεν έχει ακόμη κηρύξει κρίση, περιορίζεται στη χειραγώγηση και τη λογοκρισία με τις πιο λεπτές μεθόδους σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.


Συνιστάται να δημιουργηθούν περισσότερες αναλογικές επαφές και δομές και να μην βασιζόμαστε υπερβολικά στην ταχέως φθίνουσα ελευθερία στον ψηφιακό χώρο. 

Μόνο ο ψηφιακός χώρος μπορεί να παρακολουθείται αυτόματα και στενά από τεχνοκράτες με ολοκληρωτικές φιλοδοξίες με τη βοήθεια αλγορίθμων.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΑΦΟΠΟΥΛΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το νέο σχέδιο της συνθήκης του ΠΟΥ για την πανδημία κρύβει τις πραγματικές προθέσεις

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το νέο σχέδιο της συνθήκης του ΠΟΥ για την πανδημία κρύβει τις πραγματικές προθέσεις (odysseiatv.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!